Srpski JezikSRPSKI
EnglishENGLISH

SOTA
Srpska Ortopedsko Traumatološka Asocijacija

Matični broj 17703439
PIB broj 105415011
Adresa: Koste Todorovića 26, Beograd
Telefon: +381 (0)11 366 35 25
Faks: +381 (0)11 361 00 99
Email: info@sota.org.rs

Preuzmite podatke u PDF i JPG formatu.


Pogledajte čitavu mapu